Complexity made simple

Risikostyring.

ProQual Risk Manager – også kalt Risikostyring – er en modul for risikohåndtering.Risiko

Dette inkluderer risikoanalyse av aktiviteter, objekter eller områder med hensyn til helse, miljø, sikkerhet, materielle verdier og omdømme.

Modulen er satt opp for vurdering av risiko før og etter implementering av eventuelle risikoreduserende tiltak (initiell risiko og restrisiko).Modulen inkluderer risikoregister og vernerundeoppfølging.

Antall ansatte:
PrisBeskrivelse Pakken inneholder blant annet:

Risikostyring

Passer for virksomheter som ønsker et brukervennlig verktøy for gjennomføring av risikovurderinger, oppfølging av risikoreduserende tiltak og risikoregister. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Risikostyring
Planlegging
Oppfølging
Back to Top