Complexity made simple

Referanser.

Løsninger fra ProQual benyttes i dag innenfor flere bransjer og virksomhetstyper, blant annet:

  • Leverandørindustri, olje og gass
  • Kompetansebedrifter (konsulentselskap og engineering)
  • Verft og verkstedsindustri
  • Kjeveortopedi
  • Offshore-relaterte aktiviteter
  • Barnehager
  • Eiendomsdrift

Tilbakemeldingene fra våre brukere er svært gode, og de er svært fornøyde med fokuset vi hos ProQual legger på enkelthet og brukervennlighet. Konkrete referanser kan oppgis på forespørsel.

Sodexo Remote Sites Norway AS

“Vi begynte å bruke ProQual i 2009. Systemet ble da implementert for alle våre driftsenheter både onshore og offshore. Per nå er systemet i bruk på tre onshore driftsenheter og 25 offshore driftsenheter.”

Implementeringen av systemet gikk smertefritt da det er et enkelt og brukervennlig system. Systemet har bidratt til en forenkling når det gjelder administrering av og tilgang til vårt kvalitetsstyringssystem.

I tillegg har det bidratt til god driftskontroll, dokumentasjon og oppfølging av uønskede forhold og avvik. All dokumentasjon i tilknytning til uønskede hendelser og avvik samles på en plass og det gir oss god dokumentasjon i form av både rapporter og statistikk internt, mot leverandører og kunder.

Tove Henriksen, HMSK sjef,
Sodexo Remote Sites Norway AS
www.sodexo-remotesites.no

tove-henriksen

John Dahle Skipshandel AS

“Vi kan på det varmeste anbefale å vurdere ProQual for andre bedrifter og institusjoner som trenger et oversiktlig og enkelt system.”

Vårt selskap har i en årrekke hatt et sterkt fokus på arbeidet innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, noe vi vet gir gode resultater over tid. Ettersom vi er i stor vekst har vi sett behovet for et system som bedre ivaretar de strukturelle aspektene i forbindelse med arbeidet innenfor områdene, og for oss har valget av ProQual falt heldig ut.

Det første som slo oss var det brukervennlige og svært behagelige grensesnittet. Designet forøvrig fortalte oss at det er fagfolk med god kompetanse som står bak utviklingen av ProQual. Når våre tilpasnings- og endringsforslag i tillegg har blitt tatt i mot med stor takknemlighet og rask respons fra utviklerne sin side, har vi fått bekreftet at valget vi har gjort var det rette.

Jan Christian Bernhardt, daglig leder,
John Dahle Skipshandel AS
www.john-dahle.no

Jan-Christian-Bernhardt
Back to Top