Complexity made simple

Produkter.

Alle pakkene har statistikk og rapportfunksjoner i tillegg forskjellige gode søkemetoder for å finne igjen informasjon. Utdata (inkludert søkeresultater) kan sendes til skjerm, til pdf, til excel eller til skriver. Videre har «Superbruker» mange muligheter til å tilpasse innhold av menyer i mange av modulene slik at man selv kan tilpasse systemet til egne definisjoner, prosedyrer og rutiner.

Ved bestilling på web gir vi deg 30 dager gratis prøveperiode.

Antall ansatte:
PrisBeskrivelse Pakken inneholder blant annet:

HMS leder

Passer for virksomheter med fokus på kontinuerlig forbedring og aktivt HMS-arbeid og for virksomheter som er sertifisert eller skal sertifiseres i henhold til OHSAS 18001 og/eller ISO 14001. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Krav
Risikostyring
Planlegging
Rapportering
Oppfølging

Kvaltietsleder

Passer for virksomheter med fokus på kontinuerlig forbedring og aktivt kvalitetsstyringsarbeid og for virksomheter som er sertifisert eller skal sertifiseres i henhold til ISO 9001. Priser er eksklusive mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Krav
Risikostyring
Planlegging
Rapportering
Oppfølging

HMSK leder

Passer for virksomheter med fokus på kontinuerlig forbedring og aktivt HMS- og kvalitetsstyringsarbeid og for virksomheter som er sertifisert eller skal sertifiseres i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og/eller OHSAS 18001. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Krav
Risikostyring
Planlegging
Rapportering
Oppfølging

Kompetansestyring

Passer for virksomheter som ønsker kontroll med styring av kompetanse. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Modulen lar deg opprette roller/stillinger i organisasjonen med tilhørende kompetansekrav. Personer legges inn med faktisk kompetanse og kobles mot de definerte rollene/stillingene. Basert på dette kan du foreta gap-vurdering og etablere opplæringsplan. Du kan også generere cv fra modulen. Cv'en bygges opp rundt faktisk kompetanse knyttet til hver person. Klikk på produktene for mer informasjon.
Planlegging
Oppfølging

Komplett

Passer for virksomheter med fokus på kontinuerlig forbedring, aktivt HMS- og kvalitetsstyringsarbeid og kompetansestyring. Alle oppgitte priser er eksklusive MVA. Bestill gratis prøveperiode
Passer for virksomheter som er sertifisert eller skal sertifiseres i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og/eller OHSAS 18001. Ale moduler inkludert HMS, kvalitet, prosjekt og kompetansestyring. Før musen over produktene for mer informasjon.
Krav
Risikostyring
Planlegging
Rapportering
Oppfølging

Oppvekst

Rapportering av hendelser og avvik, varsling, kommunikasjon med hjemmene via SMS etc. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Krav
Risikostyring
Planlegging
Rapportering
Oppfølging

Risikostyring

Passer for virksomheter som ønsker et brukervennlig verktøy for gjennomføring av risikovurderinger, oppfølging av risikoreduserende tiltak og risikoregister. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Risikostyring
Planlegging
Oppfølging

HMS hjulet

Passer for små virksomheter som ønsker et enkelt system for sitt kontinuerlige HMS-arbeid. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Gjennom løsningen får du tilgang til web-side der du ser aktiviteter som skal gjennomføres. Du varsles automatisk via e-post om aktiviteter som skal gjennomføres. Løsningen gir deg nødvendige metodebeskrivelser og skjema du trenger for å kunne gjennomføre og dokumentere aktivitetene. Før musen over produktene for mer informasjon.
Planlegging
  • HMS plan

Kontor

Passer for små og mellomstore kontor-virksomheter som har fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid, HMS og kvalitetsstyring. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Krav
Risikostyring
Planlegging
Rapportering
Oppfølging

Avviksrapportering

Passer for virksomheter som ønsker et brukervennlig system for rapportering og oppfølging av avvik og forbedringsforslag. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Rapportering
Oppfølging

HMS rapportering

Passer virksomheter som ønsker et brukervennlig system for rapportering og oppfølging av HMS-saker, forbedringsforslag og positive observasjoner. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Rapportering
Oppfølging

Prosjekt

Hold styr på små og store oppdrag! Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Risikostyring
Planlegging
Rapportering
Oppfølging
Back to Top