Complexity made simple

HMS rapportering.

ProQual Incident Manager – også kalt HMS rapportering – er modul for rapportering av uønskede hendelser (RUH, typisk HMS-relaterte hendelser).

Modulen er bygget opp for rapportering og oppfølging av skader, nestenulykker, farlige forhold, farlige handlinger. I modulen har du mulighet for kategorisering, konsekvensvurdering, årsaksanslyse, valg av sakseier (prosesseier), aksjonseier(e), varsling via e-post og purring. Rapport kan sendes i elektronisk form til ekstern part for behandling. Flere søkefunksjoner gir enkel gjenfinning av rapporterte saker. Rapporterte forhold danner grunnlag for statistikk.

RUH
Antall ansatte:
PrisBeskrivelse Pakken inneholder blant annet:

HMS rapportering

Passer virksomheter som ønsker et brukervennlig system for rapportering og oppfølging av HMS-saker, forbedringsforslag og positive observasjoner. Priser er eks. mva. Bestill gratis prøveperiode
Før musen over produktene for mer informasjon.
Rapportering
Oppfølging
Back to Top